<<< към края на ЯНУАРИ 2015

ФЕВРУАРИ 2015

римувани SMS
събрани от Иван
последно обновяване: 09.04.2006

Ако над SMS-а пише "Генка:", значи, че Генка ми го е пратила.
Ако над SMS-а пише "до Генка:", значи, че съм го пратил на Генка.

[ СЪДЪРЖАНИЕ на колекцията ]


1-10 ФЕВРУАРИ 2015[ СЪДЪРЖАНИЕ на колекцията ]


11-20 ФЕВРУАРИ 2015[ СЪДЪРЖАНИЕ на колекцията ]


21-31 ФЕВРУАРИ 2015


      22.02.2015
Петрарка: Бяло мъничко човече Плиска има вече....

________________________________________________
22.02.2015

[ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ]

Петрарка:
Бяло мъничко човече
Плиска има вече.
Пафка си цигари,
има си другари...
---
________________________________________________ 22.02.2015


1-10 МАРТ 2015 >>>